Kontrola pracovníků v neschopnosti

PŮSOBNOST CELÁ ČR – Po dohodě i další země EU    sídlo Brno

Prověření a kontrola pracovníků v neschopnosti

PROVĚŘÍME ZAMĚSTNACE V DOBĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A ZKONTROLUJEME PLNĚNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Využíváme nejmodernější detektivní technologie ke kontrole dodržování pracovní neschopnosti zaměstnanců našeho zákazníka.
Získáte jistotu nestranné, důsledné a profesionální kontroly.
Při kontrole pracovníků v době neschopnosti, prověřujeme dodržování předepsaného režimu.
Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti má právo kontrolovat své zaměstnance na neschopence zaměstnavatel, který jim vyplácí náhradu mzdy.
Od 15. dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění.
Náhradu mzdy poskytuje prvních 14. dní nemoci zaměstnavatel.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel může snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy, nebo dokonce rozvázat pracovní poměr zaměstnanci, u kterého v prvních 14 kalendářních dnech nemoci zjistí, že porušuje léčebný režim v době dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně podle zákoníku práce.
Objednání kontroly může být vyřízeno osobně, telefonicky, nebo elektronicky. V případě elektronického nebo telefonického kontaktu, je třeba e-mailem zaslat objednávku a plnou moc k provedení kontroly.
V objednávce by měli být vyznačeny termíny, kdy si zadavatel přeje kontrolu provést, opačně zda nechá volbu termínu na zhotoviteli kontrol.
Od zaměstnavatele budou třeba dále fakturační údaje, nebo jiná dohoda o provedení platby a podepsanou plnou moc s potřebnými údaji ke kontrole práce neschopného zaměstnance.

Kontrola pracovníků v nemovitosti

Naše rychlost, preciznost a vytrvalost je předpokladem Vaší naprosté spokojenosti

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Nabízíme jednorázové i dlouhodobé kontroly.

Samozřejmostí je vypracování podrobné dokumentace pro zaměstnavatele v případě porušení léčebného režimu.

U pravidelných odběratelů je možné sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb.

Standardní:

provedená do 2 dnů od nahlášení
240,0
Kč/kontrola

Expresní:

provedená do 4 hodin od nahlášení
320,0
Kč/kontrola

Opakovaná:

následující den po první kontrole u stejného zaměstnance

280,0
Kč/kontrola

Vyžádaná:

připadající na den státem uznávaným svátkem
350,0
Kč/kontrola

Ujetý km:

9,0

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

U pravidelných odběratelů je možné sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb.

Standardní:
provedená do 2 dnů od nahlášení
240,0
Kč/kontrola

Expresní:
provedená do 4 hodin od nahlášení
320,0
Kč/kontrola

Opakovaná:
následující den po první kontrole u stejného zaměstnance
280,0
Kč/kontrola

Vyžádaná:
připadající na den státem uznávaným svátkem
350,0
Kč/kontrola

Ujetý km:
9,0

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kontakt

Logo inverzní D&Z Activity

Zavolejte kdykoliv k domluvení schůzky zdarma

Sídlo firmy: Konradova 7, 628 00 Brno IČO: 48860981

error:
nahoru